Học online giữa giờ 1mk cô sáng

Học online có cần bật cam ko các cậu?

11/03/2023 7:17:06 PM | 160

Đầu giờ chúng ta nghiêm chỉnh bật cam nhưng đến giữa giờ và cuối giờ thì chỉ mình cô 'sáng' nhé. Èm nhưng chúng tớ vẫn tập trung học lắm đấy nhé!


Bài viết cùng chuyên mục