Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu và Việt Nam

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu và Việt Nam

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – viết tắt của Common European Framework for Reference) được Hội đồng châu Âu xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại.

Các cấp độ CEFR

Khung này mô tả năng lực của người học dựa trên 06 mức trình độ từ cơ bản đến thành thạo là:

 • Basic User:
  • A1: Breakthrough or beginner - Căn bản (là trình độ mà giáo dục VN mong đợi với HS tốt nghiệp cấp I)
  • A2: Way stage or elementary - Sơ cấp (là trình độ mà giáo dục VN mong đợi với HS tốt nghiệp cấp II)
 • Independent User
  • B1: Threshold or intermediate - Trung cấp (là trình độ mà giáo dục VN mong đợi với HS tốt nghiệp cấp III và tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ)
  • B2: Vantage or upper intermediate - Trung cao cấp (là trình độ mà giáo dục VN mong đợi với HS tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngữ)
 • Proficient User:
  • C1: Effective Operational Proficiency or advanced - Cao cấp (là trình độ mà giáo dục VN mong đợi với HS tốt nghiệp đại học chuyên ngữ)
  • C2: Mastery or proficiency - Thành thạo

Khung tham chiếu xem ngôn ngữ như là một công cụ mà thông qua đó mỗi người có thể đạt mục tiêu của mình, vì vậy những mô tả về năng lực ngôn ngữ trong Khung này đánh giá học viên có thể làm và đạt được gì bằng ngôn ngữ đó.

Do mỗi cấp độ CEFR bao hàm một loạt các khả năng ngôn ngữ khác nhau, thời gian cần để đạt được cho mỗi cấp độ là khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, gồm động cơ, năng lực ngôn ngữ cá nhân, độ tuổi, cường độ học, phương pháp giảng dạy và học tập, …. Theo nghiên cứu của Cambridge:

 • Thời gian học có hướng dẫn (guided learning hours) cần thiết để đạt trình độ A1 là 75 giờ, đạt trình độ A2 là 180-200 giờ, đạt trình độ B1 là 350-400 giờ, đạt trình độ B2 là 500-600 giờ, đạt trình độ C1 là 700-800 giờ và C2 là 1000-1200 giờ.
 • Thời gian học tập trung bình để một người chuyển từ trình độ này lên trình độ kế tiếp trên khung CEFR là 200 giờ.

Làm chủ tiếng Anh Thương mại luôn đồng hành giúp các bạn nâng tầm tiếng Anh thông qua các khóa học online 1:1, 1:2, 1:4 với mức chi phí hợp lý! 

 
Mời liên hệ:

MEE MASTER ENGLISH EASILY

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Email: lamchutienganh10@gmail.com

Hotline: Ms. Nhung 0397.266.784

Fanpage: https://www.facebook.com/lamchutienganhthuongmai/

Fanpage: https://www.facebook.com/Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh tiểu học/