Many, much, a lot of, lots of

Lượng từ bất định: Many, much, a lot of, lots of

Nhiều bạn vẫn chưa rõ về lượng từ bất định (Indefinite quantifiers): Many, much, a lot of, lots of nên hôm nay Làm chủ tiếng Anh sẽ giới thiệu với các bạn nha. 

Các lượng từ bất định Many, much, a lot of và lots of đều có nghĩa là nhiều và chúng đứng trước danh từ ám chỉ một số lượng lớn nhưng không xác định là bao nhiêu.

lượng từ bất định Many, much, a lot of và lots of 1

1 – Many & Much 

Many đứng trước các danh từ đếm được số nhiều.
Ví dụ:  

many trees (nhiều cây), many people (nhiều người)  ...

Much đứng trước các danh từ không đếm được.
Ví dụ:  

much food (nhiều thức ăn),  much water (nhiều nước)  …

Many và much thường dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Cũng có trường hợp chúng được dùng trong câu khẳng định nhưng khá ít.
Ví dụ:
- We don’t have much food in the fridge. (Chúng ta không có nhiều thức ăn trong tủ lạnh).
- Are there many girls in your class? (Có nhiều bạn nữ trong lớp của cậu không?)

2 – A lot of & lots of 

A lot of và lots of có thể đứng trước cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. 

Ví dụ :  

a lot of mountains  /  lots of mountains (nhiều núi) ,  a lot of rain  /  lots of rain (nhiều mưa)  ...

A lot of và lots of thường được dùng trong câu khẳng định, tuy nhiên chúng cũng có thể được dùng trong câu phủ định và nghi vấn.
Ví dụ: 
My sister grows a lot of flowers in the garden.  /  My sister grows lots of flowers in the garden. (Chị gái tôi trồng rất nhiều hoa trong vườn.)
There is a lot of water in the tank.  /  There is lots of water in the tank. (Có rất nhiều nước ở trong bể.)

 
Mời liên hệ:

MEE MASTER ENGLISH EASILY

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Email: lamchutienganh10@gmail.com

Hotline: Ms. Nhung 0397.266.784

Fanpage: https://www.facebook.com/lamchutienganhthuongmai/

Fanpage: https://www.facebook.com/Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh tiểu học/