Phân biệt Should và had better

Phân biệt Should và had better

Cùng Làm chủ tiếng Anh phân biệt Should và Had better khi đưa ra lời khuyên các bạn nhé!

 

Công thức

Sự khác biệt

Should

S + should + (not) + V + ...  (ai đó nên / không nên làm việc gì)

should not = shouldn't

You should eat more fruit and vegetables.
You should not drink too much coffee.

- "Should" dùng với hầu hết các tình huống đưa ra lời khuyên.

E.g.: You should watch your teeth twice a day. (không nằm trong tình huống cụ thể)

 

- Với "should", nếu ta không làm theo lời khuyên thì không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

E.g.: It's a great movie. You should see it.

 

Had better

S + had better + (not) + V + ...  (ai đó tốt nhất nên / không nên làm việc gì)

had better = 'd better

You had better hurry up or you’ll be late.
You'd better not press that button. It's unsafe.

- "Had better" lại chỉ dành cho các tình huống đưa ra lời khuyên cụ thể.

E.g.: It's windy today. You had better not wear a hat when you go out. (tình huống có gió)

 

- Với lời khuyên "had better" thì sẽ có hậu quả không tốt xảy ra.

E.g: The movie starts at 6. You had better hurry up or you'll be late.

 
Mời liên hệ:

MEE MASTER ENGLISH EASILY

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đại Thanh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Email: lamchutienganh10@gmail.com

Hotline: Ms. Nhung 0984.167.684

Fanpage: https://www.facebook.com/lamchutienganhthuongmai/

Fanpage: https://www.facebook.com/Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh tiểu học/