Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018

Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018

Boiling but cooling :) :) 

Một số hình ảnh của buổi ngoại khóa này:

Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018 1Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018 2Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018 3Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018 4Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018 7

Tiếng Anh quanh Bờ Hồ thứ 6 ngày 22/06/2018 7

 
Mời liên hệ:

MEE MASTER ENGLISH EASILY

Địa chỉ: Khu Đô Thị Đại Thanh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Email: lamchutienganh10@gmail.com

Hotline: Ms. Nhung 0984.167.684

Fanpage: https://www.facebook.com/lamchutienganhthuongmai/

Fanpage: https://www.facebook.com/Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh tiểu học/


Phản hồi bài viết